7 bài học chọn nhân tài để đời của Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng có tự là Khổng Minh (181-234) là vị quân sư của nước Thục thời hậu Hán. Ông là 1 chính trị gia, nhà chiến lược quân sự tài ba. Những mưu lược của ông để lại hậu thế phải nghiêng mình thán phục. Đồng thời ông cũng là 1 học giả, nhà phát minh lỗi lạc. Không những có nhiều kiến thức uyên thâm, Gia Cát Lượng còn là 1 người rất giỏi chọn nhân tài cho đất nước.

giacatluong
Khi ở núi Ngọa Long ,Khổng Minh đã viết ra 1 bô sách tên là “ Tướng Uyên”, quyển sách đưa ra những nhận xét về tính cách của con người.
Thuật xem tướng không chỉ xem nhân diện mà còn coi trọng khi phách, tài năng, đạo đức. Nhưng mọi thứ không phải tự nhiên mà có phải trải qua quá trình rèn luyện để thành. Một anh Hùng phải có đủ “ Tài, đức, trí, dũng,chính, tin”.
“ Tri nhân, tri diện,nhất tri tâm”, nếu gặp 1 người ở ngoài bạn có thể nhận xét được diện mạo bên ngoài, và biết được 1 phần tính cách thông qua thuật xem tướng, cũng có thể dựa vào đó để biết được tâm , đức, tài, trí của người đó.

khongminh
Nhà quân sự Gia Cát Lượng dựa vào 7 tiêu chí lớn để chọn iiền tài : “Chí, Biến, Thức, Dũng, Tính, Liêm, Tín”.
1. “ Vấn chi dĩ thị phi nhi quan kỳ Chí”
Câu trên có nghĩa là : Trước hết để biết về 1 người hãy hỏi về lẽ trái phải để xem xét chí hướng của họ. Muốn trọng dụng được 1 người, phải biết được ý chí , lập trường của người đó ra sao. Nếu người đó lập lờ giữa trắng đen trái phải tức đó là con người không kiên định , để đổi trắng thay đen , dễ phản bội lại .
Chí hướng mục tiêu là cái động lực để phát triển bản thân , thúc đẩy sự tiền bộ. Bởi vây, nắm rõ được chí hướng của người khác sẽ đánh giá được ý chí của họ. Và phần lớn các chính trị gia trên thế giới điều có chí hướng ngay từ khi còn nhỏ.
2. “ Cùng chi dĩ từ biện nhi quan kỳ Biến”
Nghĩa là đưa ra nhiều câu hỏi , lí lẽ dồn họ đến bước đường cùng xem khả năng ứng biến , đối phó với tình huống ra sao.
Người có khả ăng ứng phó với tình huống linh hoạt, nhất là các nhà cầm quân khi bị dồn vào chân đường cùng họ ắt sẽ chuyển bại thành thắng , mở ra cho mình con đường sống.
3. “ Tư chi dĩ kế mưu nhi quan kỳ Thức”
Tức là dùng mưu kế của mình để tham khảo những mưu kế chiến lược của đối phương, thông qua đó có thể đánh giá được kiến thức đối phương có được.
4. “ Cáo chi dĩ nan nhi quan kỳ Dũng”
Tức là đưa ra các tình huống khó khăn, nguy hiểm để đánh giá được sự dũng cảm của đối phương, nhất là những người cầm quân ngoài trận mạc.Người xưa có câu “ hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng”. Câu trên có nghĩa là hai đối thủ gặp nhau trên đường, người nào dũng cảm hơn người đó sẽ chiến thắng và hai đức tính “ Trung ,Dũng” tạo nên 1 tướng tài.
Bởi thế, nên khi chọn hiền tài Gia Cát Lượng đặt họ vào những thế đường cùng để thách thức sự dũng cảm của người chiến sĩ. Có câu “ chỉ có con người khi trải qua sự dày vò của địa ngục thì mới có sức mạnh để xây dựng được thiên đường”.
5. “ Túy chi dĩ tửu nhi quan kỳ Tính”.
Khổng Minh dùng phương pháp thử người bằng cách cho uống rượ say để biết tâm tính thật của con người. Bởi khi uống rượu say chúng ta không kiểm soát được bản thân , không điều khiển được hành v của mình nên mọi lời nói đều rất thật lòng.
6. “ Lâm chi dĩ lợi nhi quan kì Liêm” .
Con người ta hay bị cám dỗ bởi tiền tài của cải mà quên đi lợi ich quốc gia. Đánh vào lòng tham Gia Cát Lượng cho họ rất nhiều tiền và bổng lộc để đánh giá con người trong lúc chọn hiền tài.
7. “ Kỳ chi dĩ sự nhi quan kì Tín”
Nói phải đi đôi với làm, Gia Cát Lượng muốn biết được hiền tài của mình có phải là người giữ chữ Tín hay không , ông đã giao việc cho họ và xem giữa lời hứa và hành động được thực hiện ra sao mà đánh giá con người.

gia-cat-luong (1)

Bình Luận

Kiếm tra tương tự

Ấn đường trên khuôn mặt thể hiện vinh nhục của đời người

Ấn đường là vị trí năm giữa 2 chân mày, đây là vị trí cao …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *