Tag Archives: bàn tay

NHÌN BÀN TAY ĐOÁN VẬN MỆNH (PHẦN 1)

  Trong nhân gian, những người có tướng bàn tay như sau. Dù nghèo thì cùng sẽ đổi vận. Còn giầu sẽ giàu hơn. Và luôn có quý nhân giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Ngón cái thẳng, nhỏ và mảnh Hầu hết những người có bàn tay …

Xem thêm