Tag Archives: BÓI BÀI  TAROT QUA GỐC NHÌN KHOA HỌC

BÓI BÀI TAROT QUA GỐC NHÌN KHOA HỌC

  Bài tarot là 1 thuật  bói bài hình thành lâu đời và nổi tiếng  nhất trong lịch sử bói bài xuất phát từ thời Kì Ai Cập cổ đại . Bài Tarot gồm 78 lá trên mỗi lá được vẽ 1 hình tượng trưng khác nhau cho mỗi quân …

Xem thêm