Tag Archives: đàn bà khắc phu

TƯỚNG MỆNH ĐÀN BÀ KHẮC PHU ( KHẮC CHỒNG )

  Tướng mệnh như thể nào là khắc Phu ? Khắc phu tức là  không hợp với chồng, người đàn ông cưới vợ có tướng khắc phu thì thường không may mắn trong cuộc sống vợ chồng cũng như công danh sự nghiệp, tệ hơn là có thể khắc chết …

Xem thêm