Tag Archives: dáng đi

Xem tướng số của bạn qua tướng đi

Mỗi người đều có tư thế đi của mình. Vì vậy bước, nhịp hoặc tư thế đi trong giao tiếp hằng  ngày có thể cho biết những đặc trưng tính cách và tâm lý cụ thể. Có thể khẳng định tâm trạng , tính cách có thể thay đổi tưu thế đi của …

Xem thêm