Tag Archives: Người không có chính kiến

6 kiểu người chỉ nên xã giao không kết bạn

Có sáu kiểu người chỉ nên xã giao. tuyệt đối bạn nên hợp tác làm ăn. Vì sẽ khiến bạn rước họa vào thân. Nếu chơi với bạn tốt bạn sẽ càng tiến bộ. Còn chơi với kẻ xấu bạn sẽ hư. Người coi nhẹ lời hứa Người không thực …

Xem thêm