Tag Archives: Nhân tướng học

CHỌN VỢ QUA TƯỚNG MẠO BÀN TAY

Chỉ tay là sự phản ánh của hệ thần kinh con người . Vì thế thông qua tướng mạo của bàn tay  mà các nhà xem tướng  có thể phán đoán được tính cách của mỗi người. Sau đây là tất cả các tướng mạo bàn tay cơ bản, thông qua đó …

Xem thêm