Tag Archives: xem tướng

Xem tướng số của bạn qua tướng đi

Mỗi người đều có tư thế đi của mình. Vì vậy bước, nhịp hoặc tư thế đi trong giao tiếp hằng  ngày có thể cho biết những đặc trưng tính cách và tâm lý cụ thể. Có thể khẳng định tâm trạng , tính cách có thể thay đổi tưu thế đi của …

Xem thêm

CHỌN VỢ QUA TƯỚNG MẠO BÀN TAY

Chỉ tay là sự phản ánh của hệ thần kinh con người . Vì thế thông qua tướng mạo của bàn tay  mà các nhà xem tướng  có thể phán đoán được tính cách của mỗi người. Sau đây là tất cả các tướng mạo bàn tay cơ bản, thông qua đó …

Xem thêm